Q1 2019 Data
1 Charleston, SC 2.7%
2 Milwaukee, WI 1.4%
3 Chicago, IL 1.4%
4 Tucson, AZ 1.3%
5 Colorado S..., CO 1.2%
6 Louisville, KY 1.2%
7 Knoxville, TN 1.1%
8 Las Vegas, NV 1.1%
9 District o..., DC 1.0%
10 Seattle, WA 1.0%